پکیج خانه هوشمند
پکیج خانه هوشمند
پکیج خانه هوشمند
پکیج خانه هوشمند
پکیج خانه هوشمند
پکیج خانه هوشمند
کد محصول:
تعداد موجودی:۱۱عدد

پکیج خانه هوشمند


۱

فرم ورود


توضیحات
نوع اتصال
بی‌سیم
سازگار با
Android
اقلام همراه
سیستم ارتباط دور FarLink , چهار عدد کلید لمسی SmartTiger, دو عدد فرستنده IR
یک عدد ریموت RF ,راهنمای نصب
سایر مشخصات
پروتکل ارتباطی WiFi

مشخصات

توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.

مشخصات