مرکز کنترل RF
مرکز کنترل RF
مرکز کنترل RF
مرکز کنترل RF
مرکز کنترل RF
مرکز کنترل RF
مرکز کنترل RF
مرکز کنترل RF
مرکز کنترل RF
کد محصول:
تعداد موجودی:۱۱عدد

مرکز کنترل RF


۱

فرم ورود


توضیحات
نوع اتصال
بی‌سیم
سازگار با
Android , iOS
سایر مشخصات
مبدل هوشمند RF جهت کنترل تجهیزات با فرکانس رادیویی مانند درب برقی بوسیله اینترنت

مشخصات

توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.توضیحاتی در حد ۴ اللی ۵ خط در اینجا بنویسید.

مشخصات